top of page

KİLO YÖNETİMİ,

ENERJİ DENGESİ

Fitness Beslenmesi Uzmanlık Sertifika Programı; Sağlık, Fitness ve Beslenme uzmanlarına bilimselliği uygulamalarına entegre etmek için ve özellikle de diyetisyenlerin danışanlarının egzersiz beslenmesi rolünü keşfetmelerini sağlamak, spor eğitmenlerinin ise sektörde oynadıkları rolü anlamalarını sağlamak için gerekli bilgileri geliştirmelerine yardımcı olur.

 

Eğitimci: Dr. Melis DURASI

İş Birliği: International Spor Endüstrisi A.Ş. - Fitness Beslenmesi Uzmanlık Sertifika Programı

EGZERSİZ ve SPORDA BESLENME

Aktif insanların iyi beslenmeyle elde edebilecekleri kazanımlara yardımcı olmak için gerekli önemli başlıklara değinilir.

Enerji, sağlık ve yüksek performans için neyi, ne zaman ve nasıl yiyeceğiniz konusunda kafanız karıştı mı?

Bu eğitim programı yoğun ve ciddi egzersiz yapanların soru ve endişelerini gidermek için tasarlanmıştır.

 

Eğitimci: Dr. Melis DURASI

İş Birlikleri: BEATrunCrew, Plugger/MAC

ÖZBAKIM & PSİKOTERAPİ & GENETİK NÖROBİLİM: Gelişmekte Olan Bir Triyalog

Psikiyatrik genetik alanındaki son araştırmalar, basit stres modellerinden gen-çevre etkileşimleri ve epigenetiğe odaklanan daha karmaşık psikopatoloji modellerine doğru kaymaya yol açmıştır. Psikoterapinin, farklı terapötik tedavi yaklaşımlarında epigenetik modifikasyonlara yol açabilecek belirli bir öğrenme türü içerdiği konusunda artan bir fikir birliği vardır. Travma ve strese maruz kalan hayvanlarda ve insanlarda epigenetik modifikasyonların nesilden-nesile geçişi ile ilgili artan kanıtlar olduğu göz önüne alındığında, psikoterapinin ürettiği epigenetik değişikliklerin yeni nesle aktarılabilme potansiyeli ile koruyucu ve önleyici bilim için yeni bir perspektif sunduğunu söyleyebiliriz.

 

Eğitimci: Dr. Melis DURASI

İş Birliği: YENİ Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler

KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMI

-YENİLENEN YAŞAMLAR-

Dinamik, enerjik ve katılımlı bir iş gücü nasıl oluşturulur?

İş yerinde iyi beslenmenin genel sağlık ve refah üzerinde önemli bir etkisi vardır. Çalışan yetişkinlerin günlerinin 3'te1'ini iş yerinde geçirmeleri nedeniyle, iş yerleri sağlık ve refahı iyileştirmek için kilit alanlardır.

 

Beslenme eğitimlerimiz, grup ve bire-bir çalışmalarımız, sağlık değerlendirmelerimizle, çalışanlarınızın sürdürülebilir yaşam tarzı değişiklikleri yoluyla optimum düzeyde performans göstermelerine destek olmanıza yardımcı olur.

bottom of page