top of page
MelisDurasi_foto_edited_edited.jpg
İ. Melis Durası (Ph.D.)

Şu anda hassas tıp ve bilimsel sağlık uygulamaları için yeni yöntemler geliştirmek amacıyla mikrobiyom - bağırsak flora analizi ve yorumlanabilmesi üzerine çalışmakta ve uygulamalar geliştirmektedir.

 

Nişantaşı Üniversitesi'nde "Egzersiz ve Sporda Beslenme" dersi öğretim görevlisidir.

 

MDnutriacademy kurucusudur ve YENİ Psikoloji ve Psikolojik Hizmetler ile işbirliği içinde eğitim programları düzenlemekte ve yeni nesil sağlık yaklaşımı ile sağlıklı yaşam danışmanlık hizmeti vermektedir.

EKOTURK TV kanalında "Melis ile İyi Yaşam" tv programını yapmakta ve sunmaktadır.

Akademik Geçmiş

Melis Durası (PhD)

 

2011 yılında Sabancı Üniversitesi'nden Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik dalında lisans derecesini aldı. Ek olarak, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümü disiplinlerarası alanlarda araştırma yapmak için birçok dersi başarıyla tamamladı.

Haziran 2010 ile Ekim 2010 arasında, CBU'daki UNI-Sars Merkezinde Lenhard Group ile transkripsiyonel gen düzenlemesinin hesaplamalı genomiği üzerine stajyer-araştırma görevlisi olarak bulundu. 2011 yılında Sezerman Laboratuvarı'nda lisans tezini tamamladı ve “Bilişim Veritabanlarında Transkripsiyon Faktörü Bağlama Sitelerinin Tespiti” başlığı ile Uluslararası Sağlık Bilişimi Sempozyumu'nda yayınlandı.

 

Lisansını müteakip, Sabancı Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programına TÜBİTAK Doktora Desteği-Proje Bursu ile doktora programına kabul edildi.

2015 yılında Plos One uluslararası akademik dergide "CSF Proteomics Identifies Specific and Shared Pathways for Multiple Sclerosis" başlıklı bir araştırma makalesi yayınlandı.

Doktora derecesi boyunca kompleks hastalıklarda aktif düzenleyici yolları belirlemek için bütünleştirici ağ tabanlı yaklaşımları belirlemeye ve geliştirmeye çalıştı. Alzheimer hastalığı, Huntington Hastalığı, Kanser vb. gibi kompleks genetik hastalıklar transkripsiyon faktörleri miRNA'lar, epigenetik işaretler, DNA lokalizasyonu, histon modifikasyonu ve genomik bilgi gibi düzenleyici elemanların aralarındaki komplkes iletişim sisteminin bozukluğundan kaynaklanabilir.

Bu nedenle, doktora tezinde, farklı düzenleyici etkileşimleri analiz ederek altta yatan hastalık mekanizmasını bulmak için bir "araç" geliştirmeye odaklandı. TF, miRNA, mRNA ve protein-protein etkileşimi ağlarını kullanarak verilerin sistemli şekilde analiz edilebilmesini sağlayan yöntem geliştirdi. Çalışması EMBO-EMBL Human Microbiome Symposium'dan kabul aldı. 

2017'de, Nutrigenetik ve Nutrigenomik alanındaki araştırma planları nedeniyle Acibadem Üniversitesi'nden Beslenme ve Diyetetik dalında 2. lisans derecesini aldı.

Akademik Geçmişi ve Araştırma Alanı

AKADEMİK YAYINLAR & KONFERANSLAR

PUBLICATIONS & CONFERENCES 


• Speaker, “Microbiome and Personalized Diet”, at International Cost Charme Summer School 2019.

• Speaker, “Beslenme Araştırmalarında Sistem Biyolojisi Uygulamaları”, at 8.Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi, 2019.

• Book Chapter: “Bioinformatics Workflows for Genomic Variant Discovery, Interpretation and Prioritization”. In book: Bioinformatics Tools for Detection and Clinical Interpretation of Genomic Variations. June 2019.

• EMBL-EMBO Human Microbiome Symposium, Oral & Poster Presentation, “Revealing the miRNA regulatory pathways in colorectal cancer by prioritizing disease-related miRNAs correlated with gut microbiata”.

• 3rd European Summer School on Nutrigenomics, Selected Presentation, “Analysis of Expression Data Using Directed Signalling Network Identifies Regulatory Pathways in Human Obesity”, June 25-29, 2018, Italy.

• 11th Congress of the International Society of Nutrigenetics/Nutrigenomics, September 16-19, 2017, LosAngeles,CA,USA (participant).

• 6. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu ve 1. Yaşam İçin Beslenme ve Spor Kongresi, “Besin Seçim Anketinin Türkiye’de 12-21 Yaş Grubunda Uygulanması”, Accepted Oral Presentation, Best Project & Best Oral Presentation Reward, 2017.

• Plos One,(Research Article), “In silico analyses and global transcriptional profiling reveal novel putative targets for Pea3 transcription factor related to its function in neurons”, 2016.

• Nature Communications, "IDH-mutant Glioma specific association of rs55705857 located at 8q24.21 involves Myc deregulation", 2016.

 

• Neuroscience Letters, “Potential of GRID2 receptor gene for preventing TNF-induced neurodegeneration in autism”, May 4, 2016.

• Toxicology and Applied Pharmacology, “Assessment of global and gene-specific DNA methylation in rat liver and kidney in response to non-genotoxic carcinogen exposure”. December 1,2015.

 

• Plos One,(Research Article), “CSF Proteomics Identifies Specific and Shared Pathways for Multiple Sclerosis Clinical Subtypes”, May 5,2015.

• 67th American Academy of Neurology (AAN) Annual Meeting in Washington, DC, “Proteomic Analysis in CSF Identified Subtype Specific and Shared Molecular Pathways for Multiple Sclerosis Clinical Phenotypes”, April 1825, 2015.

 

• International Conference on Applied Informatics for Health and Life Sciences in conjunction with Turkish-German Workshop on Bioinformatics: Recent Developments from Health to Nanotechnology, Tutorial Given as a Speaker:“Introduction to DAVID and PANOGA Bioinformatics Resources”, 2014.

• International Conference on Applied Informatics for Health and Life Sciences Turkish-German Workshop on Bioinformatics: Recent Developments from Health to Nanotechnology, “Identification of Pathways from Proteomic Analysis with DAVID and PANOGA”, Kuşadası-TÜRKİYE, 19-22 October 2014.

• 62nd American Society Human Genetics Annual Meeting in San Francisco, “Disease Specific Pathway Analysis in Multiple Sclerosis”, November, 2012.

• International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, “Identification of Transcription Factor Binding Sites in Promoter Databases”, 2011. 
 
 

bottom of page